P E R F I L  P R O F E S S I O N A L

Psicòloga amb menció en Clínica i Terapeuta Ocupacional.

Màster en Psicologia General Sanitària.

 

Sòcia fundadora de TAREA, ATENCIÓ PSICOLÒGICA SCP.

Llarga experiència professional en rehabilitació psiquiàtrica (grupal i individual) en serveis públics de Salut Mental. Dins els serveis d’Hospital de Dia (HD) i del programa Pla de Serveis Individualitzat (PSI) i Pacient Crònic Complex (PCC).

Experiència en psicoteràpia individual amb adults, adolescents i nens.

Estudis de Postgrau de Grups en Salut Mental.

Experiència com a docent en l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  formant futurs cuidadors de persones amb discapacitat i/o dependència en institucions.

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).

2017-2019 Vocal de Comunicacions de la Junta de Govern del COTOC.

Col·laboradora com a psicòloga en el Programa de CaixaProinfància de l'Obra social "La Caixa" a Tarragona.

Col·laboradora com a psicòloga en el Centre d'Atenció a Families de Barcelona.

 

A   Q U I    V A   A D R E Ç A T ?

Persones amb malestar, conflictes o símptomes que volen millorar la seva vida i els seus vincles.

Persones que volen fer un canvi conscient i profund en la seva vida per aconseguir una millora completa i íntegra.

 

Infants i adolescents amb dificultats en el seu aprenentatge i relacions.

Supervisió de professionals i equips.

 

C    O    N    T    A    C    T    E

Inés Solsona Martí
Tel: 658 26 40 20
CONSULTA A LA PLAÇA DE LA VILA 15, 1rB de
VILANOVA I LA GELTRÚ I ONLINE

​©2016 per ISMPsico. Creació de PabloArt.